• 348 Partner
  • 110 548 332 kWh Versenyeztetett energiamennyiség
  • 350 520 170 Ft Megtakarított energiaköltség

Felhasználási feltételek

Az alábbi Felhasználási feltételek az Ecorisk Management Consulting Kft. által üzemeltetett www.ecorisk.hu címen található weboldal, honlap, internetes oldalak (a továbbiakban együttesen: weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad.

1.
Az Ecorisk Management Consulting Kft. tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, ha

A látogató személyes adatainak törlését írásban kérheti Az Ecorisk Management Consulting Kft-től, a info@ecorisk.hu címen. Ebben az esetben Az Ecorisk Management Consulting Kft. ezen adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem jogszabályban rögzített kötelezettség.

Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely a weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltétele, látogató tudomásul veszi, hogy a személyes adat törlésével egyidejűleg jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére elveszti.

Az Ecorisk Management Consulting Kft.  a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a jelen weboldalon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat”-ban, a hatályos magyar és közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás az Ecorisk Management Consulting Kft. vagy megbízottja adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott káro k megtérítésére az adatkezelő köteles.

A weboldalon található munkatárakra vonatkozó személyes adatok a látogatók megfelelő tájékoztatását, illetőleg a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását szolgálják. A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

2.
Cookiek (sütik) használata

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Személyes információ (pl. név, e-mail cím vagy bármilyen egyéb) megadása nem szükséges, mivel e megoldások alkalmazásakor a szolgáltató nem kér adatot a látogatótól, az adatcsere gyakorlatilag a gépek között történik meg.

A hálózat (internet) világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák látogatóiknak a testreszabási lehetőségeket.

A weboldal bizonyos részeit csak abban az esetben tudja használni, ha engedélyezi az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban).

Amennyiben ezt nem engedélyezi, a legtöbb szolgáltatásunkat nem tudja igénybe venni.

3.
Naplóállományok elemzése

A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára, melyek a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint például a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Ezek az információk kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) kerülnek felhasználásra, az Ecorisk Management Consulting Kft.  és megbízottja által. Továbbá, ezek az adatsorok nem kerülnek összekapcsolásra személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal.

4.
Nem terheli felelősség a Ecorisk Management Consulting Kft-t

a weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Ecorisk Management Consulting Kft-nek fel nem róható hiányából adódnak.

5.
Ecorisk Management Consulting Kft. jelen felhasználási feltételeket

jogosult bármikor megváltoztatni, melyek a megváltozott felhasználási feltételek weboldalon történő közzétételének napján lépnek hatályba.

A weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető Az Ecorisk Management Consulting Kft.  felé az alábbi elérhetőségen: info@ecorisk.hu.

Mi az, amiben verhetetlenek vagyunk?


ENERGIAMENEDZSMENT

A modern gazdaságban az energia (villamos energia és földgáz) szűkös erőforrás, melynek az egységköltsége folyamatosan emelkedik. Az energiaköltségek egyre nagyobb hányadát képezik a vállalati működés önköltségének, és így egyre fontosabb az, hogy tudatos energiafogyasztókká váljunk, ha a versenyképességünket meg kívánjuk őrizni. Vállalatunk ebben nyújt támogatást a piaci fogyasztók számára.

RÉSZLETEK

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Az idei év rendkívül fontos a közintézmények energiahatékonysága szempontjából, ugyanis számos törvény által előírt feladat idén válik esedékessé. Eddigi tapasztalatunk szerint nagyon kevés az információ ezzel kapcsolatban, ezért összegyűjtöttük a konkrétumokat.  Az alábbi rövid összefoglalóval kívánjuk segíteni az Önök munkáját.

RÉSZLETEK

ENERGETIKAI SZAKREFERENS

A Magyar Közlönyben megjelent 2016.12.21-től hatályos törvények értelmében az alábbiakban meghatározott energiafogyasztású vállalatoknak kötelező egy megfelelő képzettséggel rendelkező független energetikai szakreferenst foglalkoztatnia, aki...

RÉSZLETEK

KOCKÁZATKEZELÉS, BIZTOSÍTÁS

A vállalkozások mindennapi működése során a szokásos kockázatok mellett, számos speciális kockázati elem kerüli el általában a szakemberek figyelmét, amelyek létfontosságúak a zavartalan működés biztonsága érdekében, komoly anyagi következményekkel járhatnak, és sajnos, kevés esetben lefedettek biztosítással. Célunk az Ön biztonságérzetének növelése.

RÉSZLETEK

IT AUDIT

Minden cégnek vagy szervezetnek léteznek bizonyos tárgyi erőforrásai, infrastruktúrája, amelyek a napi életéhez, az üzletmenetének folytonosságához nélkülözhetetlenek. Ha ezek megsérülnek vagy megsemmisülnek, a cégnek pótolniuk kell ezen erőforrásokat, ezért nagy szükség van egy katasztrófaterv kidolgozására, valamint karbantartására.

RÉSZLETEK

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

A munka- és tűzvédelem területe számos szervezet és iparág számára kötelező előírásokat tartalmaz, az általunk nyújtott audit segítségével nemcsak az előírások szerinti működést érheti el, hanem új szemlélet tükrében vizsgálhatja vállalkozásának munka- és tűzvédelmi folyamatait, elsősorban az Ön és munkavállalóinak biztonsága érdekében.

RÉSZLETEK

STRATÉGIA

A stratégia a tudatos vezetés tudománya. Szervezeti irányok megadása, célok kitűzése a tulajdonosi elvárásokkal, az erőforrásokkal, a szervezet értékeivel, belső tulajdonságaival és a várható trendekkel összhangban. Márkaépítés, fenntarthatóság, piacképesség. Mindezek tudatosan kialakított szinergiája biztosítja azt, hogy egy szervezet hosszútávú működésre legyen képes.

RÉSZLETEK

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Minden szervezet egy dinamikusan változó világban él, ami hatással van rá. Ez nemcsak a külső környezet változását jelenti, hanem a belső környezetét is, hiszen az egyes emberekre is hatással vannak ezek a dinamikus folyamatok. Az egyik legnagyobb kihívást az alkalmazkodásban rejlő rugalmasság jelenti mind a szervezet, mind tagjai számára. Alapvetően mindannyiunkat a biztonságra törekvés jellemez, amennyiben ez a biztonság veszélybe kerül, csökken a teljesítmény, növekszik a stressz.

RÉSZLETEK

Ők már minket választottak

348 partner

Kérdése van? Segítünk!

Keressen minket
fejlődés, kockázat, költségcsökkentés, audit, energiamenedzsment, változásmenedzsment, munkavédelem, tűzvédelem, fenntarthatóság, megtakarítás, biztonság, szakértelem, versenyeztetés, kiszolgáltatottság, nyereség, felhasználás, energiahatékonyság auditor, energetikai szakreferens

ÖNNEK SZÓL


×