• 348 Partner
  • 110 548 332 kWh Versenyeztetett energiamennyiség
  • 350 520 170 Ft Megtakarított energiaköltség

Auditok

Minden cégnek vagy szervezetnek léteznek bizonyos tárgyi erőforrásai, infrastruktúrája, amelyek a napi életéhez, az üzletmenetének, működésének folytonosságához nélkülözhetetlenek. Nem csak a háttértámogatást adják manapság ezek az eszközök, hanem a vállalat szolgáltatása vagy annak minősége múlik egy informatikai rendszer működésén. Ha ezek elérhetetlenné válnak, megsérülnek vagy megsemmisülnek, maga a működés veszélybe kerül.

A mai vállalatok üzleti infrastruktúrája nagymértékben informatikai alapokon nyugszik. Az informatikai terület feltérképezésén túl hasonlóan fontos az IT-rendszer működésétől kritikusan függő területek feltérképezése.

Az IT-rendszer bizonytalansága mögött rejlő okok között az első négyből három az infrastruktúrába tartozik (hálózat, hardver, szoftver), ezeket követik „csak” az emberi tényezők és a szervezeti változások (költözés, emberi mulasztás, az IT infrastruktúra és a vállalat összeolvadása más céggel).

Az infrastruktúra és az adatok rövid időn belüli elérhetővé tételét a szokásos üzleti érdekeken kívül még pl. jogszabályi követelmények is előírhatják (pl. adóügyi, jövedéki szabályozások).

Nem csak az IT infrastruktúra helyreállítása a fontos. A kár egy jelentős részét a kiesett erőforrásokra támaszkodó üzleti folyamatok megszakadása, nem megfelelő szintű működése vagy a nem megfelelő információáramlás jelenti. Egy üzleti hatás-elemzés mutathatja meg, hogy az egyes meghatározott üzleti folyamatok kritikus szintre csökkennek-e és ezzel milyen hatással lesznek a rövid-, közép- és hosszú távú üzletmenetre. Ezért a megfelelő szintű működés biztosításához szükséges erőforrások elérésének és működésének visszaállítását célszerű több szinten kezelni:

  • DRP - Disaster Recovery Plan, káresemény utáni helyreállítási terv a kiemelt IT erőforrások, általában szerverek garantált határidejű elérésének, pótlásának és élő adatai visszaállításának folyamatát írja le. Rögzíti ennek eljárását, tárgyi és szolgáltatási követelményeit és a követelmények teljesülését biztosító feltételeket.
  • BCP - Business Continuity Plan, üzletmenet-folytonossági terv egy átfogóbb szolgáltatás, amely nem csak az IT, hanem minden tárgyi infrastrukturális erőforrásra kiterjedően vizsgálja meg és írja elő a katasztrófahelyzetben alkalmazandó reakciókat, megoldási útvonalakat, cselekvési terveket.
  • Monitoring – kliens számítógépek és szerverek felügyelete a proaktív hibakezelés érdekében. A megelőzést helyezi előtérbe a tűzoltás helyett.

A jól működő eljárások legfőbb haszna és előnye, hogy meggyorsítja és eredményesebbé teszi a káresemények kezelését, csökkentve ez által hatásukat, erősítve az érintettek bizalmát a vállalkozás iránt.

Vissza »

Kérdése van?
Segítünk!


Mi az, amiben verhetetlenek vagyunk?


ENERGIAMENEDZSMENT

A modern gazdaságban az energia (villamos energia és földgáz) szűkös erőforrás, melynek az egységköltsége folyamatosan emelkedik. Az energiaköltségek egyre nagyobb hányadát képezik a vállalati működés önköltségének, és így egyre fontosabb az, hogy tudatos energiafogyasztókká váljunk, ha a versenyképességünket meg kívánjuk őrizni. Vállalatunk ebben nyújt támogatást a piaci fogyasztók számára.

RÉSZLETEK

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Az idei év rendkívül fontos a közintézmények energiahatékonysága szempontjából, ugyanis számos törvény által előírt feladat idén válik esedékessé. Eddigi tapasztalatunk szerint nagyon kevés az információ ezzel kapcsolatban, ezért összegyűjtöttük a konkrétumokat.  Az alábbi rövid összefoglalóval kívánjuk segíteni az Önök munkáját.

RÉSZLETEK

ENERGETIKAI SZAKREFERENS

A Magyar Közlönyben megjelent 2016.12.21-től hatályos törvények értelmében az alábbiakban meghatározott energiafogyasztású vállalatoknak kötelező egy megfelelő képzettséggel rendelkező független energetikai szakreferenst foglalkoztatnia, aki...

RÉSZLETEK

KOCKÁZATKEZELÉS, BIZTOSÍTÁS

A vállalkozások mindennapi működése során a szokásos kockázatok mellett, számos speciális kockázati elem kerüli el általában a szakemberek figyelmét, amelyek létfontosságúak a zavartalan működés biztonsága érdekében, komoly anyagi következményekkel járhatnak, és sajnos, kevés esetben lefedettek biztosítással. Célunk az Ön biztonságérzetének növelése.

RÉSZLETEK

IT AUDIT

Minden cégnek vagy szervezetnek léteznek bizonyos tárgyi erőforrásai, infrastruktúrája, amelyek a napi életéhez, az üzletmenetének folytonosságához nélkülözhetetlenek. Ha ezek megsérülnek vagy megsemmisülnek, a cégnek pótolniuk kell ezen erőforrásokat, ezért nagy szükség van egy katasztrófaterv kidolgozására, valamint karbantartására.

RÉSZLETEK

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

A munka- és tűzvédelem területe számos szervezet és iparág számára kötelező előírásokat tartalmaz, az általunk nyújtott audit segítségével nemcsak az előírások szerinti működést érheti el, hanem új szemlélet tükrében vizsgálhatja vállalkozásának munka- és tűzvédelmi folyamatait, elsősorban az Ön és munkavállalóinak biztonsága érdekében.

RÉSZLETEK

STRATÉGIA

A stratégia a tudatos vezetés tudománya. Szervezeti irányok megadása, célok kitűzése a tulajdonosi elvárásokkal, az erőforrásokkal, a szervezet értékeivel, belső tulajdonságaival és a várható trendekkel összhangban. Márkaépítés, fenntarthatóság, piacképesség. Mindezek tudatosan kialakított szinergiája biztosítja azt, hogy egy szervezet hosszútávú működésre legyen képes.

RÉSZLETEK

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Minden szervezet egy dinamikusan változó világban él, ami hatással van rá. Ez nemcsak a külső környezet változását jelenti, hanem a belső környezetét is, hiszen az egyes emberekre is hatással vannak ezek a dinamikus folyamatok. Az egyik legnagyobb kihívást az alkalmazkodásban rejlő rugalmasság jelenti mind a szervezet, mind tagjai számára. Alapvetően mindannyiunkat a biztonságra törekvés jellemez, amennyiben ez a biztonság veszélybe kerül, csökken a teljesítmény, növekszik a stressz.

RÉSZLETEK

Ők már minket választottak

348 partner

Kérdése van? Segítünk!

Keressen minket
fejlődés, kockázat, költségcsökkentés, audit, energiamenedzsment, változásmenedzsment, munkavédelem, tűzvédelem, fenntarthatóság, megtakarítás, biztonság, szakértelem, versenyeztetés, kiszolgáltatottság, nyereség, felhasználás, energiahatékonyság auditor, energetikai szakreferens

ÖNNEK SZÓL


×